Suomen Sähkönkäyttäjien syysseminaari 2017

Suomen Sähkönkäyttäjien syysseminaari vuonna 2017 käsitteli Suomen sähkömarkkinoiden eri osa-markkinoiden tulevaisuusnäkymiä.

Pitkän aikavälin näkymiin sähkön ostajat saivat kolme asiantuntevaa näkökulmaa Fortumilta, Markedskraftilta ja Enegialta. Esitettyjen näkemysten yleislinja oli samansuuntainen, mutta hiuksen hienoja erojakin löytyi. Näistä keskustelimme paneelissa.

Päivän sisäiseen kaupankäyntiin on tulossa merkittäviä muutoksia, kun eurooppalainen XBID-järjestelmä Intra-day markkinalle valmistuu vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla. Ottavatko algoritmit vallan kaupankäynnistä? Muun muassa vastaus tähän kiinnosti kovasti seminaarikuulijoita.

Seminaarin lopussa kuulimme Fingridiltä kehitysnäkymiä reaaliaikamarkkinoilta. Mukana esityksessä oli konkreettisia tuloksia kilpailun toimivuudesta reservimarkkinoilla. Sähkön kuluttajien osuuden kasvaessa tarjonnasta on yleishintataso alentunut.

Oikea suunta ja oikea lopputulos ainakin maksajien näkökulmasta ajatellaan meillä ELFIssä.

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI)
Pasi Kuokkanen
ToimitusjohtajaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?