Enegia: Lauhdetuotantoa käynnistyy aiempaa suuremmilla marginaaleilla

Suomessa keskustelua on aiheuttanut Suomen muita Pohjoismaita korkeampi sähkön hinta. Ongelmaan auttaisi Suomessa oleva lauhdesähköntuotanto, joka käydessään laskisi Suomen hintaa kohti naapurimaamme Ruotsin sähkön hintaa. Osaltaan  tämä parantaisi myös Suomen energiaomavaraisuutta.

Suomen ElFi halusi puolueettoman ja asiantuntevan selvityksen siitä, miten ja milloin Suomessa on tuotettu viime vuosina lauhdesähköä. Yleiskuva asiasta on kaikkien sähkömarkkinaosapuolten tiedossa lauhdetuotannon tuotantomäärien laskiessa sekä yksittäisten laitosten osalta että olemassa olevien laitosten sulkemisten muodossa.

Kyseisen markkina-analyysiin toteuttajaksi Suomen ElFi valitsi Enegian. Enegialla on rautainen ammattitaito selvityksen tekemiseksi sekä vuosien kokemus ja ymmärrys pohjoismaisista sähkömarkkinoista.

Enegian lähestymistavaksi pyydettyyn analyysiin valittiin sähkön markkinahinnan ja polttoaineiden markkinahintojen vertailu. Selvitettäväksi kysymyksesi muodostui: ”Onko lauhdetuotantoa ajettu vastaavilla ajotavoilla viime vuosien suurten aluehintaerojen vallitessa kuin aiemmin?”

Täällä on nähtävillä Enegian tekemä analyysi lauhdetuotannon ajotavan muutoksista perustuen tuottajien päiväkohtaisiin tuotantokatteisiin.

 Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?