Suomen ElFi Oy:n lausunto Fingridin tasepalvelusopimuksesta ja sen liitteenä esitetyistä vahvistettavista palveluehdoista

Suomen ElFi (ElFi) kiittää mahdollisuudesta lausua Fingridin tasepalvelusopimuksesta ja sen liitteenä esitetyistä vahvistettavista palveluehdoista.

ElFi haluaa kiinnittää jo nyt huomiota siihen, että kun nykyinen tasepalvelusopimus korvataan uudella eSett Oy:n tasepalvelusopimuksella 3.10.2016 alkaen, niin pohjoismaisella yhteistoiminnalla saavutettava kustannussäästö tulee saada myös asiakkaiden eduksi alhaisempina kustannuksina. Pohjoismaisen yhteistyön tarkoitus on tuoda tehokkuutta sähkömarkkinoille, muuten se ei palvele markkinoita.

Suomen ElFin mielestä on erittäin tärkeää säilyttää sekä tuotannolla että kulutuksella intressit omien taseiden ylläpitoon. Tähän soveltuu parhaiten Suomen ja Pohjoismaiden taseselvitysmalli, joka perustuu kahden taseen malliin. Kahden taseen malli luo hyvän perustan kysynnän joustoon sähkömarkkinoille, sillä se tarjoaa eheän markkinarajapinnan läpi koko fyysisen arvoketjun aina spot- markkinoista taseselvitykseen. Tätä saavutettua markkinamallietua ei tule muuttaa, eikä taseselvityksen pituutta sähkön käyttäjien osalta tule lyhentää nykyisestä yhdestä tunnista.

Siinä muodossa kun palvelusopimus ja palveluehdot on kuvattu, ei ElFillä ole niihin erityistä huomautettavaa.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

Lausunto Fingridin tasepalvelusopimuksesta ja sen liitteenä esitetyistä vahvistettavista palveluehdoistaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?