Lausunto suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023 sähkön kantaverkkotoimintaan

Suomen ElFi kiittää mahdollisuudesta lausua suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023 sähkön kantaverkkotoimintaan.

Suomen ElFi haluaa kiinnittää huomiota ja tehdä ehdotuksen täydennyksestä kohtaan 5, verkkotoiminnan tuotot ja kustannukset.

Kantaverkkoyhtiöllä on keskeinen rooli fyysisen sähkömarkkinan osalta, ja nykyinen markkina ei olisi Suomessa kehittynyt hyvin toimivaksi ilman merkittävää panostusta kantaverkkoyhtiöltä.

Sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta kantaverkkoyhtiöillä on roolinsa myös sähkön johdannaismarkkinoiden ja hintasuojauksen suhteen, usealla eri tavalla.

Kantaverkkoyhtiö omalla toiminnallaan, rajasiirtoinvestointien ja -kapasiteetin käytettävyyden sekä siirtokapasiteetin tiedottamisen suhteen, vaikuttaa johdannaismarkkinoiden hintatasoihin. Tämä rooli on markkinoilla hyvin tiedossa ja sen onnistumista seurataan markkinaosapuolten toimesta.

Sen sijaan kantaverkkoyhtiön toimiminen johdannaismarkkinoilla markkinaosapuolena on vähemmän tiedostettu osa-alue. Tällä toiminnalla on asiakkaille merkitystä, näkökulmasta riippuen, joko kustannuksia tai tuloja tasoittavana ja ennustettavuutta parantavana seikkana, tai osallistumisena arvaamattomille johdannaismarkkinoille ”asiakkaiden rahoilla” ilman konkreettista hyötyä varsinaisille siirtoasiakkaille.

Oli näkökulma suojaustoiminnan luonteeseen mikä tahansa, tulisi kantaverkkoyhtiön osallistua johdannaismarkkinoille tasapuolisesti, markkinaneutraalisti. Suojaamalla häviökustannuksiaan parantaa kantaverkkoyhtiö tulevien menojen arviointia ja samalla kantaverkkoyhtiö lisää johdannaismarkkinoilla kysyntää, joka nostaa marginaalisesti kyseisten tuotteiden hintoja.

Suomen ElFin kanta on, että kantaverkkoyhtiön tulisi osallistua johdannaismarkkinoille tarjoamalla EPAD-tuotteita, siltä osin kun se keskimääräisen rajakapasiteetin ja saatavien tulojen osalta on perusteltua. Tämä parantaisi kantaverkkoyhtiölle tulevien (pullonkaula)tulojen ennustettavuutta ja samalla kantaverkkoyhtiö lisäisi johdannaismarkkinoilla kyseisten tuotteiden tarjontaa, joka laskisi marginaalisesti kyseisten tuotteiden hintoja. Näin kantaverkkoyhtiö toimisi tasapuolisesti ja johdonmukaisesti finanssimarkkinoilla. Kyseinen tasapuolisuusvelvoite tulisi mahdollistaa, ja lisätä jo esillä oleviin suuntaviivoiksi 2016-2023 valvontamenetelmiin sähkön kantaverkkotoimintaan.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

Lausunto suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023 sähkön kantaverkkotoimintaanJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?