Suomen ElFi Oy:n lausunto Venäjän 400 kV rajayhteyksistä

Suomen ElFi kiittää mahdollisuudesta lausua sähkön tuontia ja vientiä koskevasta sopimusmallista sekä Fingridin esittämästä pitkänajan kehittämissuunnitelmasta Suomen ja Venäjän väliselle kaupalle.

Tuontia ja vientiä koskeva sopimusmalli

Kokonaisuudessaan Fingridin esittämä dynaaminen tariffi on askel markkinaehtoisempaan suuntaan Suomen ja venäjän välisessä sähkön kaupankäynnissä, ja ehkä edistää entistä markkinaehtoisempia toimintamalleja.

Elfin mielestä ehdotetussa sopimusmallissa jää epäselväksi markkinoille Fingridin toiminta tilanteissa, joissa ”asiakas” ei käytä varaamaansa kapasiteettia kokonaan. Sopimuksen mukaan Fingridillä on tällöin oikeus siirtää kapasiteetti suoran kaupankäynnin (Direct Trade) piiriin tehtäväksi pörssin välityksellä.

ElFin näkökulma asiaan on, että kyseinen kapasiteetti tulisi pääsääntöisesti aina täysimääräisesti siirtää suoran kaupankäynnin piiriin. Jos tämä ei ole mahdollista, Fingrid ilmoittaisi markkinoille tasapuolisesti, syrjimättömästi ja avoimesti syyn tähän esteeseen sekä suoran kaupankäynnin piiriin siirtyneen lopullisen kapasiteetin määrän.

On hyvä, että sopimuksen mukaan käyttämätön kapasiteetti on käyttötunnin aikana järjestelmävastuullisen käytössä Suomen sähköjärjestelmän tarpeisiin.

Pitkänajan kehittämissuunnitelma

ElFi tukee Fingridin suunnitelmassa mainitsemia tavoitteita Venäjän rajayhteyksien tehokkaasta hyödyntämisestä sähkökaupassa sekä sähkökaupan ja rajayhteyksien markkinaehtoista, tasapuolista, syrjimätöntä ja avointa käyttöä.

  1. Jos sähkön rajakaupan monopoli jatkuu, on ElFin mielestä tärkeätä ottaa käyttöön Fingridin ehdottama erillinen tarjousalue Suomen ja Venäjän välille sekä suoraan että kahdenväliseen kauppaan. Tällöin kyseisen tarjousalueen ja Suomen hinta-alueen mahdollisen aluehintaeron pullokaulatulojen kohtelun tulee olla vastaava, kuin muidenkin rajojen ja hinta-alueiden kohdalla, ja kohdentua ensisijaisesti uusien siirtoyhteyksien rakentamiseksi ja vahvistamiseksi.
  2. Fingridin kehittämissuunnitelmassa ehdottama Viipurin tasasähkölinkin huoltoajankohdan sijoittaminen kansantaloudellisesti parhaaseen ajankohtaan tulisi toteuttaa riippumatta siitä, mikä kaupankäyntimalli on kyseisellä rajalla käytössä ja monelleko osapuolelle se olisi mahdollista.

Jos sähkön rajakauppa vapautuisi Venäjällä, niin ElFin mielestä aikaisemmin ehdotetut toimenpiteet a) ja b) tulisi toteuttaa välittömästi. Näiden toteuttaminen ei sulje pois uusien Suomen kannalta kansantaloudellisesti lisäarvoa tuottavien kaupankäyntimallien kehittämistä samanaikaisesti.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

 Lausunto Venäjän 400 kV rajayhteyksistäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?