Suomen ElFi Oy:n lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestä

Suomen ElFi on samaa mieltä Energiaviraston näkemyksestä tehoreservin määrän suhteen. Viraston ehdottama 300 MW, joka sisältää sekä voimalaitosreservin että kulutusjoustoon kykenevien kohteiden määrän, on riittävä.

Tarvittavat reservit tulisi varmistaa siihen asti, kunnes Olkiluoto 3 tulee kaupalliseen käyttöön mutta myöhäisintään 30.6.2018 asti.

Suomen ElFi on perehtynyt VTT:n selvitykseen ja sen keskeiseen johtopäätökseen:

”VTT:n laatiman selvitystyön perusteella tuotantokapasiteetin teknisestä riittämättömyydestä johtuva tehovaje vuosina 2015–2020 on Suomessa erittäin epätodennäköinen, vaikka tehoreservilaitoksia ei hankittaisi lainkaan.”

Suurille sähkön käyttäjille kyse on Suomen maineesta luotettavana kaupan vastapuolena kansainvälisesti. Tehoreservijärjestelyn ulkopuoliset suurille sähkön käyttäjille kohdentuvat sähkökatkot eivät ole hyväksyttävä ratkaisu teho-ongelmaan, vaan tehon riittävyys tulee varmistaa ennalta riittävän hyvin.

Kysynnän hintajousto tulee saada merkitykselliseksi osaksi tehoreserviä. Sen osuudeksi tulisi tavoitella 50%:a mutta vähintään 33%:a kokonaisuudesta. Kysynnän hintajouston saamiseksi tulee perehtyä nykyistä paremmin kysynnän erityispiirteisiin ja huomioida ne. Kysynnän hintajousto on tuotannollisten taukojen ulkopuolella erittäin varmaa reserviä, jolle ei kohdennu käynnistämiseen liittyvää riskiä.

Kysynnän hintajoustolle ei tule asettaa kohtuuttomia ehtoja uudelleen käynnistämiseen. Hintajouston kerran aktivoiduttua uuden jouston vaatiminen saman vuorokauden aikana on kohtuuton vaatimus suurissa teollisissa prosesseissa. Asia tulisi korjata.

Vaikka Suomen hinta onkin eriytynyt merkittävästi Ruotsista, olisi tehoreservin suhteen tarkoituksenmukaista pitää samankaltaisia sääntöjä. Sähkön käyttäjien osalta tämä koskee erityisesti osallistumismahdollisuutta Spot-markinoille ja markkinaa, jolle jousto lopullisesti tarjotaan.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

 Lausunto tehoreservin tarpeen määrittämisestäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?