Suomen ElFi Oy:n vastaus lausuntopyyntöön “ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla”

Suomen ElFi Oy:n näkökulmasta on hyvä, että sopimuksen ehdoissa Suomen ja Venäjän rajan ylittävää sähkön tuontia ja viestiä kohdellaan tasapuolisesti.

Nykyisen markkinamekanismin tukeminen on huomioitu ehdoissa hyvin, sillä olemassa olevalla sähköpörssillä on keskeinen rooli tuotavan tai vietävän sähköenergian suhteen. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä sähkö osallistuu Suomen ElFi Oy:n mielestä hyvin sähkön hinnan muodostukseen Pohjoismaissa silloin, kun hinta-alueet eivät Suomen ja Ruotsin välillä ole eriytyneet toisistaan.

Suomen hinta-alue on viimeisten vuosien aikana ollut yhä useammin erillään muusta pohjoismaisesta hintatasosta, ja tarve Suomen alueen sisäisen markkinainformaation hyödyntämisestä omiin liiketoimintoihin korostuu.

Suomen ElFi Oy:n mielestä pohjoismaisten sähkömarkkinoiden normaalit markkinatiedot eivät ole Suomen ja Venäjän rajan suhteen riittävät, kun Suomi on omana hinta-alueenaan. Kaikkien markkinaosapuolten käytössä tulisi olla julkaistuna tuoja- ja viejäkohtaiset energiatiedot vähintään vuorokausitasolla.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

 Ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä rajayhdysjohdoillaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?