Suomen ElFi Oy:n vastaus lausuntopyyntöön “Kantaverkon nimeämisen ohjeistus”

Suomen ElFi Oy on tyytyväinen nykyiseen kantaverkon laajuuteen ja rajaukseen.

Suomen sähkömarkkinoita on pidetty osana pohjoismaisia sähkömarkkinoita aina siitä asti, kun rajasiirrot vapautuivat ja Suomesta muodostui oma hinta-alue Nord Pooliin. Suomen hinta-alueen sähkönhinnan kehitys on eriytymässä muista pohjoismaista ja pohjoismaisista markkinoista. Tämä kehityspolku on erityisen haitallinen suurille sähkön kuluttajille Suomessa, joiden sähkön SPOT-hankintaan ja hintasuojaukseen liittyvät kustannusrasitteet poikkeavat selkeästi pohjoismaisista kilpailijoistaan.

Mielestämme nykyisessä markkinatilanteessa ei ole syytä muuttaa kantaverkon rajoituksia, etenkään jos rajausten seurauksena suurten sähkönkäyttäjien kustannukset tulisivat joko suoraan tai epäsuorasti nousemaan. Kansallista kilpailukykyämme ei tule entisestään heikentää.

Suomen ElFi Oy on tyytyväinen ohjeluonnoksessakin esitettyyn: HE 20/2013vp: “Kantaverkolla olisi valtakunnalinen tehtävä siirtää sähköä valtakunnallisesti merkittävän tuotannon ja kulutuksen sekä ulkomaisten verkkojen välillä.” Tätä Suomen ElFi Oy tulkitsee siten, että suuret sähkönkäyttäjät ovat huomattava osa valtakunnallisesti merkittävää kulutusta, ja uusi kantaverkon laajuus ei muuta nykykäytäntöä tai omistusta esimerkiksi teollisuuden liittymisjohtojen osalta.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

 Kantaverkon nimeämisen ohjeistusJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?