Avoin kirje kansanedustajille

Hyvä kansanedustaja

Maaliskuun huippukokouksessa päätetään EU:n ilmasto- ja energialinjauksista vuoteen 2030 asti. Päätöksellä on suuri merkitys EU:lle, sen kilpailukyvylle ja erityisesti Suomelle. Komission tammikuinen esitys asiassa ei ole Suomen edun mukainen eikä sitä tule sellaisenaan hyväksyä.

Suomen on otettava kantaa – kilpailukyvyn ja tulevaisuuden turvaamiseksi

Talouden taantuma, sitä seurannut päästöoikeuden hinnan lasku, USA:n liuskekaasubuumi, uusiutuvan energiantuotannon massiivinen tukeminen sekä muut tekijät ovat johtaneet vaikeasti hallittavaan tilanteeseen sähkömarkkinoilla. Sähkön tukkuhinta laskee ja hiiltä poltetaan vaikka samaan aikaan uusiutuvan energian määrä lisääntyy ja sähköjärjestelmän kustannukset sekä tuet kasvavat nopeasti.

Komissio esittää kunnianhimoisia vuoteen 2030 ulottuvia energia- ja ilmastotavoitteita. Vaikka esitykset nostaisivat merkittävästi sähkön hintaa ja lisäisivät teollisuuden kustannuksia, ei niiden vaikutuksista ole tehty kunnollista vaikutusarviota. EU-maiden, erityisesti Suomen, talous ja teollisuuden kilpailukyky eivät ELFI:n näkemyksen mukaan kestä uusia lisäkustannuksia.

Maaliskuun huippukokous – Suomen vaikuttamisen paikka

Suomen kanta maaliskuun huippukokouksessa on tärkeä vaikutuskanava asiassa.

Pyydämme sinua osaltasi vaikuttamaan, että seuraavat kilpailukykymme kannalta oleelliset neljä tekijää näkyvät Suomen kannassa:

  1. Ei yksipuolisia toimia. Emme vastusta päästökauppaa. On kuitenkin päätettävä selkeästi, että sitovat päästötavoitteet pätevät ainoastaan mikäli syntyy kattava kansanvälinen sopimus kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Tavoite on siis neuvottelutarjous muille osapuolille Pariisin ilmastokokouksessa 2015. Se raukeaa ellei sopimusta synny.
  2. Aidosti vain yksi ohjauskeino. Komissio ei esitä yhtä ohjauskeinoa, vaan kahta. Sitova EU-tavoite uusiutuvalle energiantuotannolle (RES) tarkoittaa tavalla tai toisella sitoumusta jäsenmaille. Esille on jo nostettu EU-laajuinen vihreiden sertifikaattien kauppa, joka merkitsisi taas uutta ohjausjärjestelmää ja merkittävää lisärasitetta. EI – päällekkäiselle ohjauskeinolle, eli sitovalle RES-tavoitteelle, asia on hoidettava vapaaehtoisesti ja kansallisesti.
  3. Ei päästökaupan hallintamekanismia. Mekanismi tarkoittaa keinotekoista puuttumista päästökauppajärjestelmään, lisäkustannusta elinkeinoelämälle ja investointiympäristön heikentymistä. Yhden ohjauskeinon mallissa (ilman massiivista RES-tukea) päästökauppa toimii ilman hallintamekanismia tai muita manipulointikeinoja.
  4. Kilpailukyky on ensisijaisen tärkeä Suomen talouden toipumiselle ja maamme tulevaisuudelle. Ilmastotoimet rasittavat joka tapauksessa elinkeinoelämää. Jotta teollisuudellamme on jatkossakin mahdollisuus toimia Suomessa energiatehokkaasti ja vastuullisesti, tulee ilmastotoimien kustannusvaikutukset, niin suorat kuin epäsuoratkin (esimerkiksi sähkön hinnassa), kompensoida täysimääräisesti. EU-tasolla kompensaation tulee olla velvoittava.

Edellä mainitun lisäksi, suunniteltujen päätösten vaikutukset tulisi selvittää kunnolla niin EU- kuin kansallisellakin tasolla ennen päätöksentekoa.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Mikko Rintamäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoa:
Suomen ElFi Oy, Mikko Rintamäki, 040 558 2289

Lue avoin kirje

 Avoin kirje kansanedustajille

Suomen ElFi Oy edustaa suomalaisia sähkön käyttäjiä. ElFi:n tavoite on vaikuttaa siten, että Suomen elinkeinoelämällä on käytettävissään sähköä kilpailukykyiseen hintaan myös tulevaisuudesta.

Suomessa on vähäpäästöinen sähkön tuotantorakenne ja energiatehokas teollisuus. Suomalainen teollisuus on ympäristöteko.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?