ElFin osakaspohja laajenee

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Sappi Finland I Oy ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy ovat liittyneet osakkaaksi Suomen ElFi Oy:n (ElFi). Uusien osakkaiden jälkeen ElFi yhtiöiden yhteenlaskettu sähkönkäyttö nousee noin 15 terawattituntiin vuodessa, joka vastaa noin 17 prosenttia Suomen sähkön käytöstä. 

”Toivotan uudet osakkaat lämpimästi tervetulleeksi mukaan ElFin toimintaan. Osakaskuntamme laajentaminen lisää entisestään ElFin painoarvoa suurten sähkönkäyttäjän edunvalvojana ja tuo tarvittavia lisäresursseja toimintamme kehittämiseksi tulevaisuudessa”, sanoo Antti Koskelainen ElFistä.

Tavoitteena toimivampi sähkömarkkina

Suomen ElFi Oy (ElFi) perustettiin kesällä 2006. ElFin omistavat suuret suomalaiset sähköä käyttävät teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritykset. Osakkaita yhdistävä tekijä on, että ne ostavat kaiken tai merkittävän osan käyttämästään sähköstä sähkömarkkinoilta.

ElFin perustehtävä on huolehtia osakkaidensa edunvalvonnasta sähkömarkkinoilla. Yritys työskentelee toimivien sähkömarkkinoiden kehittämiseksi, kilpailun lisäämiseksi sähköntuotannossa sekä markkinoiden epäkohtien korjaamiseksi. ElFi osallistuu maamme energiakeskusteluun mm. antamalla erilaisia lausuntoja ja kannanottoja aktiivisesti ja oma-aloitteisesti asioista, joilla koetaan olevan vaikutusta sähkömarkkinoihin ja sähkönkäyttäjän asemaan. ElFi osallistuu viranomaisten ja lainsäätäjän lausuntopyyntöihin ja kuulemistilaisuuksiin sekä toimii asiantuntijana etujärjestökentässä mm. asiantuntijajäsenenä työryhmissä. Osana toimintaansa ElFi kartoittaa erilaisia sähköntarjontaa lisääviä hankkeita, joihin osakkaillamme on mahdollisuus osallistua.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?