Suomen ElFi Oy:lle päätoiminen toimitusjohtaja

Suomalaisten suurten sähkönkäyttäjien omistama Suomen ElFi Oy laajentaa toimintaansa ja palkkaa päätoimisen toimitusjohtajan. Sähkönkäyttäjät kokevat tärkeäksi lisätä panostusta sähkömarkkinoiden edunvalvontatyöhön sekä resursseja potentiaalisiin sähköntarjontaa lisääviin hankkeisiin. Tähän saakka yrityksellä ei ole ollut tehtäviin erikseen palkattua henkilökuntaa.

Yrityksen uudeksi kokopäivätoimiseksi toimitusjohtajaksi on 1.6.2007 alkaen valittu dipl.ins. Antti Koskelainen, 35. Koskelainen siirtyy Suomen ElFi Oy:n Fortum Markets Oy:stä, jossa hän on toiminut myyntipäällikkönä vastuullaan Fortumin sähkötuotteiden ja palveluiden myyminen nimetyille Fortumin suurimmille teollisuus- ja yritysasiakkaille.

Yrityksen toimitusjohtajana on aiemmin toiminut oto:na Jukka Muilu. Muilu on valittu aiemmin keväällä yrityksen hallituksen jäseneksi.

”On hienoa, että saamme palvelukseemme Koskelaisen kaltaisen sähkömarkkinaosaajan, jonka myötä yritys saa kaipaamiaan lisäresursseja. Lisäksi Muilun hallitusjäsenyydellä varmistamme parhaiten jatkuvuuden toiminnassamme”, toteaa Suomen ElFi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki.

Suomen ElFi Oy:n tavoitteena on lisätä sähkön tarjontaa pohjoismaisille sähkömarkkinoille, lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa sähkömarkkinoiden toimintaa sekä edesauttaa markkinoiden kehittämistä myös sähkönkäyttäjien näkökulmasta.

Jukka Muilu
Toimitusjohtaja
Suomen ElFi Oy

Lisätietoja:
Mikko Rintamäki puhelin 040 558 2289
Suomen ElFi Oy hallituksen puheenjohtaja

Antti Koskelainen puhelin 040 726 7673
Suomen ElFi Oy toimitusjohtaja 1.6.2007 alkaenJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?