ElFin osakaspohja laajenee 

Borealis Polymers Oy ja Oy AGA Ab ovat liittyneet osakkaaksi Suomen ElFi Oy:öön. Yhtiöiden yhteenlaskettu sähkönkäyttö on noin 1,1 terawattituntia vuodessa. Suomen ElFI Oy:n osakkaiden yhteenlaskettu sähkönhankinta kasvaa uusien osakkaiden myötä lähes 10 %.

”Toivotamme uudet osakkaat tervetulleeksi”, sanoo hallituksen puheenjohtaja, Outokumpu Oyj:n energiajohtaja Mikko Rintamäki”Nyt ElFin yhteenlaskettu energiamäärä nousee 13,5 terawattituntiin vuodessa. Se on koko Suomen sähkön käytöstä noin 15 prosenttia. Määrä on suurempi kuin uuden Olkiluoto 3:n koko vuosituotantokapasiteetti.”

Tavoitteena toimivampi sähkömarkkina

Suomen ElFin ensisijaisena tavoitteena on edistää sähkömarkkinan toimivuutta osakkaidensa näkökulmasta. Yhtiön osakkaina on uusien jäsenten myötä 24 suomalaista teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritystä. Osakkaiden yhteenlaskettu sähkönkäyttö Suomessa on noin 13,5 TWh vuodessa, joka on lähes 15 % Suomen kokonaiskulutuksesta. Osakaskonsernien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli noin 59 miljardia euroa ja henkilöstön lukumäärä yli 190 000.

Lisätietoa:
Suomen ElFi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki, Outokumpu Oyj, puh. 040 558 2289
Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Muilu, Energiakolmio Oy, puh. 050 553 8504Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?