ElFin osakaspohja laajenee

Boliden, Luvata Pori Oy, Eka Chemicals Oy sekä Karelia Yhtymä Oy ovat liittyneet osakkaaksi Suomen ElFi Oy:ön. Yhtiöiden yhteenlaskettu sähkönhankinta on yli 2 terawattituntia vuodessa. Suomen ElFi Oy:n osakkaiden yhteenlaskettu sähkönkäyttö kasvaa uusien osakkaiden myötä noin viidenneksen.

“Suurena sähkönkäyttäjänä olemme huolestuneita Suomen sähkön hinnan kehityksestä tulevaisuudessa. Kiinnostuimme ElFin osakkuudesta, kun kuulimme yhtiön olemassaolosta kesäkuussa 2006. Haluamme omalta osaltamme olla vaikuttamassa ElFin kautta Suomen tulevaisuuden sähköenergiaratkaisuihin ja sähkön hinnan kehitykseen”, toteaa Karelia Yhtymän toimitusjohtaja Markku Rönkkö.

Uudet osakkaat tervetulleita

“Toivotamme uudet osakkaat lämpimästi tervetulleeksi ElFiin”, sanoo hallituksen puheenjohtaja, Outokumpu Oyj:n energiajohtaja Mikko Rintamäki. “Uusista osakkaista sähkönkäytöltään merkittävin on Boliden, jolla on tuotantotoimintaa Harjavallassa ja Kokkolassa. Näiden yritysten myötä ElFin yhteenlaskettu energiamäärä nousee jo yli 12 terawattituntiin vuodessa. Se on noin 14 prosenttia koko Suomen sähkönkäytöstä. Määrä on jo samalla tasolla kuin esimerkiksi uuden Olkiluoto 3:n koko tuotantokapasiteetti.”

Kohti toimivampia sähkömarkkinoita

“ElFi on selkeästi herättänyt kiinnostusta paitsi sähkön käyttäjäkunnassa, myös muissa intressiryhmissä. Olemme ajaneet sähkön ostajien etuja eri tavoin sekä keskustelleet osakkaiden kanssa eri hankkeisiin osallistumisesta. Osakkaat tekevät päätökset hankkeisiin osallistumisesta itsenäisesti”, ElFin toimitusjohtaja Jukka Muilu kertoo.

ElFi on osakkaidensa tiedonantaja ja taustatuki. Uusien osakkaiden myötä se on entistä merkittävämpi vaikuttaja. ElFI haluaa sähkön ostajien äänen kuuluville nykyään jo sinänsä hyvään vauhtiin päässeessä sähkömarkkinakeskustelussa. Lopullisena tavoitteena ovat nykyistä paremmin toimivat sähkömarkkinat. Tavoitteisiin päästään parhaiten vuoropuhelulla, johon osallistuvat kaikki markkinaosapuolet.

Suomen ElFin ensisijaisena tavoitteena on edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta. Yhtiön osakkaina on uusien jäsenten myötä 22 suomalaista teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritystä. Osakkaiden yhteenlaskettu sähkönkäyttö Suomessa on yli 12 TWh vuodessa, joka vastaa noin 14 % Suomen kokonaiskulutuksesta. Osakaskonsernien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin 53 miljardia euroa ja henkilöstön lukumäärä lähes 190 000.

Lisätietoa:
Suomen ElFi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki, Outokumpu Oyj, puh. 040 558 2289
Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Muilu, Energiakolmio Oy, puh. 050 553 8504
Toimitusjohtaja Markku Rönkkö, Karelia Yhtymä Oy, puh. 050 65 851Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?