Suomen ElFi Oy ajamaan suomalaisten sähkönostajien etuja

Suomeen on perustettu uusi yhtiö, Suomen ElFi Oy, tukemaan sähkön ostajien tavoitteita sähkömarkkinoilla. ElFin ensisijaisena tavoitteena on edistää sähkömarkkinan toimivuutta osakkaidensa näkökulmasta. Yhtiön perustajajäseninä on 18 suomalaista teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritystä.

ElFin perustehtävä on huolehtia osakkaidensa edunvalvonnasta sähkömarkkinoilla. ElFi seuraa aktiivisesti sähkömarkkinoita, ideoi ja käynnistää uusia sähkön hintaa alentavia projekteja sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua tavoitteita tukeviin hankkeisiin. ElFin omistajat voivat esimerkiksi muodostaa erillisiä yhtiöitä, jotka voivat omistaa tai vuokrata voimalaitoskapasiteettia sekä sähkön siirtoyhteyksiä.

“Tavoitteemme on parantaa sähkömarkkinoiden toimivuutta ja saada aikaan kilpailukykyisempi sähkön hinta. Haluamme markkinoille lisää kapasiteettia sekä kotimaisen tuotannon että tuonnin muodossa, ja tämä on yksi tapa, jolla voimme osallistua itse sen edistämiseen”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki.

“Lisäksi tarkoituksenamme on herättää keskustelua jo luoduista rakenteista, kuten sähkön hinnanmuodostuksesta Nord Poolissa. Rakenteita voi aina muuttaa.”

Mukana jo yli 10 % Suomen sähkönkäytöstä

ElFi edustaa jo alkuvaiheessa merkittävää osaa suomalaisista sähkönkäyttäjistä. Osakaspohjaa on tavoitteena laajentaa edelleen uusilla suurilla sähkön ostajilla. Tällä hetkellä osakkaiden yhteenlaskettu sähkönkäyttö Suomessa on yli 10 TWh vuodessa, joka on noin 12 % Suomen kulutuksesta. Osakaskonsernien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin 47 miljardia euroa ja henkilöstön lukumäärä lähes 174 000.

“Olemme kiinnostuneita saamaan osakkaiksi myös uusia, muita merkittäviä sähkönkäyttäjiä, jotka haluavat omalla esimerkillään vaikuttaa sähkön hintaan Suomessa ja Pohjoismaissa. Suurempana vaikutamme enemmän”, kertoo hallituksen jäsen Heikki Lehtonen.

Tavoitteet tukevat suomalaista yhteiskuntaa

Suoraan osakkaiden sähkönostoon vaikuttamisen lisäksi ElFin toiminnan vaikutukset ulottuvat koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen lisäksi, että osakkaiden kilpailukykyä pyritään parantamaan ja täten edesautetaan työpaikkojen säilyttämistä Suomessa, myönteinen vaikutus heijastuu välillisesti kaikkiin sähkön ostajiin.

“Mikko Kara maalaili selvityksessään, että yhteiskunta tulee kokemaan rakennemuutoksen jälkiteolliseen aikakauteen, kun suuret sähkönkäyttäjät tulevat olemaan pakotettuja sulkemaan tehtaansa kallistuneiden energiakustannusten myötä. Me pyrimme estämään tätä kehitystä”, toteaa Rintamäki.

“Sähkömarkkinoiden keskeisin haaste on saada markkinat toimimaan paremmin. Aidolla markkinalla ostajat ja myyjät ovat tasavertaisessa asemassa ja markkina on likvidi.”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Muilu. “Suomen ElFi Oy:n myötä ryhmä merkittäviä sähkönostajia yhdistää voimiaan. ElFin perustaminen on iso askel, jolla suomalainen elinkeinoelämä voi vastata tähän haasteeseen.”

Lisätietoa:
Suomen ElFi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki, Outokumpu Oyj, puh. 040 558 2289
Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Muilu, Energiakolmio Oy, puh. 050 553 8504
Suomen ElFi Oy:n hallituksen jäsen Heikki Lehtonen, Componenta Oyj, puh. 010 403 2200Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?