Perustajajäsenet

Suomen Sähkönkäyttäjät ry perustajajäsenet ovat merkittäviä suomalaisia sähköä käyttäviä teollisuuden, kaupan sekä palvelualan yrityksiä. Omistajien yhteenlaskettu vuosittainen sähkönkäyttö Suomessa on noin 15 TWh, joka on Suomen sähkönkäytöstä noin 17 %.