Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen näiden www-sivujen avaamista. Avaamalla www-sivut sitoutuu sivut avannut käyttäjä noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja.

Näiden www-sivujen sisältö on Suomen ElFi Oy:n (jäljempänä ElFi) omaisuutta. Sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. ElFi pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin. “ElFi”, ElFin logo on ElFin tavaramerkki.

ElFin www-sivuilla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman ElFin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

ElFin www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. ElFi ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. ElFi ei myöskään vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. ElFin www-sivut voivat sisältää päivittämätöntä tietoa. ElFi varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa www-sivujen sisältöä tai estää keneltä tahansa pääsyn www-sivuille.

ElFi ei takaa www-sivujen jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin ElFin www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin ElFin toimesta.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?